×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Merkezin amaçları

 • Üniversitede yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak uzaktan yapılan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim dahil tüm eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki plan, program, koordinasyon ve uygulamalara destek sağlamak.
 • Üniversite içinde, uzaktan eğitim programlarının ve uzaktan eğitim modeli çerçevesinde verilecek derslerin temel standartlarını belirlemek.
 • E-öğrenme tabanlı dersler ve programlar geliştirmek ve Üniversitede örgün öğretim kapsamında verilmekte olan dersleri bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklemek.
 • Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yayımlamak.
 • Örgün öğretime zaman ve mekân kısıtları nedeniyle katılamayan geniş kitlelerin yükseköğretimden faydalanmalarını sağlayacak stratejiler önermek.
 • Üniversitede örgün öğretim kapsamında verilmekte olan dersleri uzaktan eğitim teknolojileri ile desteklemek.
 • Gerektiğinde toplumun her kesimine yönelik sertifika programları düzenleyerek yaşam boyu öğrenme ilkesini topluma benimsetmek.
 • Merkezin faaliyet alanları

 • Üniversitede internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile yaşam boyu eğitim dahil kurs, seminer ve sertifika programlarına ilişkin esasları Senato
  kararları çerçevesinde belirlemek.
 • Uzaktan eğitim kapsamında ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütmek; bu kapsamda, ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta, çevrimiçi sınav ve benzeri uzaktan eğitim uygulamalarını yapmak.
 • Uzaktan eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarına; e-öğrenme platformunun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında destek olmak.
 • Uzaktan eğitim ile yürütülen dersleri alan öğrenciler için destek hizmetleri sunmak.
 • Uzaktan eğitim programlarını başarıyla bitiren öğrencilere sertifika, ders geçme ve benzeri belgeleri vermek.
 • Üniversite içindeki ilgili diğer teknik birimlerle koordinasyon içinde uzaktan eğitim programlarında sunulan teknik altyapının yeterliliği, sistem performansı ile ilgili ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
 • Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve değerlendirmeleri takip etmek, gerekli durumlarda önerilerde bulunmak.
 • Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak.
 • Uzaktan eğitim yoluyla mesleki eğitim programları düzenleyerek mesleki akademik bilginin güncellemesine ve bu güncellemede süreklilik yaratılmasına yardımcı olmak.
 • Uzaktan eğitim konularına ilişkin olarak hizmet sunan diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
 • Uzaktan eğitim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, çalıştay, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.